RÝCHLE DORUČENIE OBJEDNÁVKY
Darček ku každej objednávke nad 25 EUR
Mail
info@glowup.sk

Píšte kedykoľvek

Domov / Záručné podmienky

Záručné podmienky

 

Záručné podmienky

 

1. Záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku v dĺžke 24 mesiacov u spotrebiteľa, pokiaľ zo záručného listu, faktúry k tovaru, dodacieho listu nevyplýva odlišná dĺžka záručnej doby poskytovaná predávajúcim.

Zárukou preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. dohodnutý účel a že je bez materiálových a funkčných závad.

Záruku uplatňuje kupujúci iba u predajcu.


 

 

2. Podmienky poskytovania záruk

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar v okamihu ich prevzatia kupujúcim.

  • Ak nejde o tovar deklarovaný pri predaji ako tovar použitý, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe.
  • Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu, funkčné vady, alebo vady vzniknuté pri výrobe.
  • Bežné opotrebenie alebo mechanické opotrebenie kontaktných plôch nemožno považovať za závadu v rámci poskytovanej záruky.
  • Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou alebo poškodením elektrostatickým výbojom.
  • Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie zariadenia nadmerným mechanickým opotrebovaním.
  • Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru inou osobou ako predávajúcim alebo osobou, ktorá bola k tomuto zásahu predávajúcim výslovne poverená.
  • Záruka sa tiež nevzťahuje na vady vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných vplyvov alebo iných vonkajších udalostí, ku ktorým došlo po prechode zodpovednosti za škody na tovare na kupujúceho alebo na vady spôsobené pri prevádzke za extrémne neobvyklých podmienok.
  • Porušením plomb záruka zaniká, ak nie je vo vnútri chyba spôsobená výrobou.
  • Záruka sa nevzťahuje na tlačové chyby a nebezprávnosti v nami vydaných prehľadových katalógoch a propagačných letákoch.

 


 

3. Rozsah záruk

Predávajúci poskytuje na dodávaný tovar v zmysle týchto záručných podmienok záručnú dobu, ktorá začína bežať od dátumu uskutočnenia odovzdania tovaru kupujúcemu.

 


 

4. Upozornenie pri preberaní zásielky od prepravnej služby

Pri preberaní zásielky je nutné skontrolovať obal zásielky, či nenesie známky poškodenia vzniknutého pri preprave. Tzn. povrchu kartónu, ochranné páske a všetkým, i drobným porušením a trhlinám, obzvlášť pri prierazom kartónu a deformáciám rohu balíka.

Ak narazíte pri kontrole na akýkoľvek spomínaný či podobný ukazovateľ toho, že došlo k neoprávnenému vniknutiu do zásielky, či možnému poškodeniu počas prepravy, oznámte túto skutočnosť pred potvrdením prepravného listu vodičovi a trvajte na spísaní reklamačného protokolu, či potvrdenom záznamu o stave v akom bol balík doručený a o prípadných ďalších poškodeniach. Takto zaistíte jednoduchšie riešenie, prípadné neskoršie reklamácie.